CERTIFIKOVANÝ PARTNER POHODA

PODMÍNKY UŽITÍ

WEBU

Nacházíte se na webových stránkách www.LKcomp.cz (dále jen Web), které provozuje firma Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel) na doméně http://www.lkcomp.cz (dále jen Doména). Ve vztahu k Dodavateli jste přitom v rámci těchto podmínek užití považováni za odběratele (dále jen Odběratel).

Návštěvou a následným pokračováním v používání tohoto Webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami užití, a to bez výjimek.

I přesto, že Dodavatel zajištění přesnosti informací na Webu věnoval maximální péči, je Web provozován bez jakékoliv záruky dostupnosti, přesnosti, úplnosti a aktuálnosti uvedených informací, funkčnosti, vhodnosti uvedených informací a doporučení. Dodavatel výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoliv jinou škodu spojenou s Vaším přístupem na Web.

Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah či informace zveřejněné na dalších webových stránkách, nebo v dalších zdrojích, na které může být na Webu odkazováno.

Veškeré informace uvedené na Webu jsou pouze informativního charakteru a Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za úspěchy či neúspěchy, které pro Vás na základě získání těchto informací plynou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za osobní údaje jsou považovány takové údaje, které dobrovolně Odběratel poskytne Dodavateli prostřednictvím jakéhokoliv formuláře zveřejněného na webových stránkách Dodavatele (např. objednávka služeb, objednávka produktů, žádost o konzultaci, formulář pro zaslání dotazu atd.), nebo které Odběratel poskytne Dodavateli jakoukoliv jinou formou (písemně, ústně, telefonicky atd.). Mezi osobní údaje patří zejména, nikoliv však výlučně, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail apod.

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Odběratelem, nebo ke komunikaci s Odběratelem, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaných služeb (sdělení jména a adresy dodání, případně telefonu). Osobní údaje, které jsou poskytnuty Odběratelem Dodavateli za účelem splnění objednávky, nebo za účelem zasílání e-mailových zpráv Dodavatelem Odběrateli, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Odběratel dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, nebo pro účel zasílání e-mailových zpráv Dodavatelem Odběrateli, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje Odběratele mohou být Dodavatelem použity také k marketingovým účelům, tedy k uchování v databázi uživatelů webových stránek Dodavatele a k nabízení produktů či služeb. Vyplněním jakéhokoliv formuláře na Webu, nebo předáním kontaktních údajů Dodavateli jakoukoliv jinou formou Odběratel souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení různými prostředky, většinou pak prostřednictvím e-mailových zpráv, přičemž Odběratel tento svůj souhlas může odvolat, a to kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je uveden ve všech e-mailech sloužících k marketingovým účelům, telefonicky nebo zasláním e-mailu s odvoláním v písemné formě na e-mailovou adresu Dodavatele info@lkcomp.cz.

Dodavatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00066557. 

Kromě osobních údajů může Web Dodavatele shromažďovat také další údaje, přičemž tyto údaje jsou získávány automaticky v souvislosti s používáním Webu a to bez ohledu na to, zda na Webu Odběratel nakupuje, provádí objednávky, nebo ho pouze prohlíží. Patří sem např. informace o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresa, počet přístupů k Webu, doba připojení, chování Odběratele na Webu a další informace automaticky získané prostřednictvím souborů cookie.

AUTORSKÁ PRÁVA

Na veškerý obsah Webu se vztahují autorská práva a jakékoliv další šíření tohoto obsahu bez předchozího souhlasu Dodavatele je výslovně zakázáno.